Kokusai Dori, Naha, Okinawa, Japan | Mar 7th, 2017 | 12:58 pm

Himeyuri Memoral Tower, Okinawa, Japan
Himeyuri Memoral Tower, Okinawa, Japan
Himeyuri Memoral Tower, Okinawa, Japan
Himeyuri Memoral Tower, Okinawa, Japan
Himeyuri Memoral Tower, Okinawa, Japan
Himeyuri Memoral Tower, Okinawa, Japan